Vi har överåriga spelare i laget, vilka dispensregler gäller?

Dispens kan sökas för maximalt två spelare. 
Dessa spelare skall sedan tidigare ha dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller kunna styrka deltagandet i laget från föregående säsong. Gäller för dispenser som utfärdas med anledning av överåriga spelare eller mixat lag eller om annat särskilt förekommer. Åldersdispens kan sökas för spelare som är maximalt ett år för gamla.

Lag som inte sökt och fått godkänd dispens spelar utom tävlan och deras resultat kommer skrivas till 0-10 i varje match.

Dispens ska sökas senast den 1 juni. Efter 1 juni behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger. Dispenser som behandlas efter den 1 juni beläggs med en administrativ avgift på 250 SEK.

Dispens kan endast sökas via lagets sida på Partille Cup Account. 

  • Observera att ni på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter med varandra mellan matcherna.
  • Observera att reglementet för åldersindelning fortsatt måste följas vid mixade lag.
Gav detta dig svar på din fråga? Tack för din feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss